Дарителска сметка

НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД
"13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ"

БАНКА ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG25STSA93000020562379

Подарък към всички дарители застраховка „ОБИЧАМ ЖИВОТА”

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

В знак на благодарност към Вас дарителите, ние от Национален дарителски фонд "13 века България" с подкрепата на нашия партньор „Евроинс Живот” Ви подаряваме застраховка „ОБИЧАМ ЖИВОТА”.

Вижте повече

за контакти

НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД
"13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ"

София 1421
кв. Лозенец
пл. Професор Васил Геров 1

Обратна връзка

С подкрепата на

За апарата

/ За апарата

ИНТРАОПЕРАТИВНО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

С уредбата за интраоперативно лъчелечение - мобилен ускорител, болните с рак на млечната жлеза вече могат да имат само в един ден прецизно насочено лъчелечение в хода на операцията. След премахване на тумора се облъчва вътрешността на кухината докато болният е все още в операционната зала. Така йонизиращата радиация се поглъща в най-ранния момент и директно въздейства в туморното ложе. Използването на интраоперативно лъчелечение редуцира продължителността на последващото външно облъчване (перкутанно лъчелечение) с 7-15 дни или дори то може да се избегне напълно при болни с най-ранен рак.

Съвременното лечение на рака на млечната жлеза е винаги индивидуално, адаптирано към засегнатия болен с цел да получи най-голяма ефективност при нисък процент на странични ефекти и най-доброто възможно качество на живот.

МОБИЛЕН ЛИНЕЕН УСКОРИТЕЛ НА ЕЛЕКТРОНИ ЗА ДИРЕКТНО
ПРИЛОЖЕНИЕ В ОПЕРАЦИОННАТА ЗАЛА

IORT – интраоперативно лъчелечение (ИОЛЛ)


МЕТОД:

Интраоперативното лъчелечение е облъчване с електронен сноп директно в резидуалния тумор или туморното ложе. То лесно се интегрира с другите лечебни методи. ИОЛЛ може да бъде разглеждано като първоначална фаза в комплексното лечението както на първичните тумори, така на рецидиви или метастази.

Основната цел на ИОЛЛ е прецизно, директно облъчване на прицелния обем с висока еднократна доза, при максимално оттегляне от лъчевото поле на кожата и съседните здрави структури. Така драстично се намалява дозата в критичните органи и е възможно в следоперативен план добавяне на лечебна доза на стационарен линеен ускорител (перкутанно - през кожата лъчелечение) с минимални лъчеви увреждания.

Така се изпълнява основната цел в лъчелечението – постигане на туморен контрол при минимално увреждане на съседните структури (критични органи).

СЪЩНОСТ И УПОТРЕБА ЗА ИОЛЛ:

 • Извършва лъчелечението посредством генериране на високоенергийни електрони директно в тялото на пациента по време на хирургичната интервенция.
 • Не изсква допълнителна защита от йонизиращото лъчение.
 • Мобилен апарат - при нужда преместване в друга операционна.
 • Ниско тегло - 800 кг.
 • Габаритни размери, подходящи за всяка операционна зала.

СРАВНЕНИЕ НА МОБИЛЕН СЪС СТАЦИОНАРЕН УСКОРИТЕЛ:

И двата апарата за ИОЛЛ използват принципа на лечение с нискоенергийни електрони - повърхностно проникващо йонизиращо лъчение, като при стационарния подаването на дозата е през кожата (перкутанно), а при интароперативното облъчване това се избягва.

ИОЛЛ се извършва в стерилна среда, докато пациентът е под анестезия;

Апликаторите при мобилния ускорител навлизат в оперативното поле, при което се оттегля кожата и съседните критични органи. Получава се висока доза в една фракция, която радиобиологично се равнява на 1 или 2 седмично лечение на стационарен линеен ускорител, където лъчевите увреждания на кожата не позволява реализирането на големи единични дози;

В миналото и се използваха и стационарни ускорител за ИОЛЛ, но болният от операционната в състояние на обща анестезия се транспортира до ускорителя, на който дневно се облъчвт около 70-100 приходящи болни в нестерилни условия.

ПОКАЗАНИЯ ЗА ИОЛЛ:

Облъчване на високорискови зони за локални туморни рецидиви, където външното (перкутанно) лъчелечение и химиотерапия не дават задоволителни резултати; При палиативни циторедуциращи операции с оттегляне на околотуморните тъкани и изчерпани възможности от вече проведено перкутанното лъчелечение или след ексцизия на локални рецидиви или метастази.

ПРЕДИМСТВА НА ИОЛЛ:

 • Директно унищожава на добре оксигенираните (кръвоснабдени) ракови клетки по време на оперативното лечение.
 • Възможност за реализиране на еднократна висока доза, поради избягване на кожата и здравите съседни тъкани като критични органи.
 • Висок лечебен ефект с минимални лъчеви увреждания на здравите органи.

ПОЛЗИ ЗА ПАЦИЕНТА:

 • Съкращава общото време за облъчване с 1 - 2 седмици.
 • Подобрява локалния контрол върху тумора и редуцира локалните рецидиви.
 • Осигурява отлични козметични резултати и добро качество на живот.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 • Карцином на млечната жлеза; 94 от 100 болни от рак на млечната жлеза са подходящи за IOERT.
 • Ректален карцином.
 • Тумори в областта на главата и шията.
 • Сакроми на меките тъкани и костите.
 • Авансирали или рецидивиращи тумори на женските гениталии и др.


КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИОЛЛ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ В 9 ЦЕНТЪРА НА САЩ И 15 В ЕВРОПА
 
U.S.
 
Europe